Celem naszej działalności jest dostarczanie usług najwyższej jakości, zapewniającym naszym Klientom komfort i poczucie bezpieczeństwa. Oferujemy Państwu usługi w następującym zakresie:

 • ochrona obiektów
 • ochrona imprez masowych
 • ochrona targów, eventów, imprez okolicznościowych
 • ochrona osobista
 • audyty bezpieczeństwa
 • analiza zagrożeń

Pracownicy ochrony prowadzą działania prewencyjne zapobiegające zaistnieniu przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu na chronionym obiekcie. Nasi pracownicy są jednolicie umundurowani oraz posiadają nowoczesne środki łączności. Umundurowanie uzależnione jest od typu i charakteru obiektu. W miejscach reprezentacyjnych składa się z garnituru, białej koszuli, firmowego krawatu oraz ciemnych butów. Na terenie innych obiektów np. przemysłowych lub kopalni pracownicy umundurowani są w strój typu operacyjnego. Pracownik ochrony zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora osobistego.

Pracownicy ochrony zajmują się również obsługą zainstalowanych w obiekcie systemów zabezpieczeń technicznych:

 • system sygnalizacji włamania i napadu (SWiN)
 • system kontroli dostępu (ACC)
 • system telewizji dozorowanej (CCTV)

Nasi pracownicy prowadzą także dokumentację obiektową wynikającą z przepisów prawnych, uzgodnień z Klientem oraz naszych wewnętrznych standardów np.:

 • książka ruchu wjazdu/wyjazdu samochodów
 • książka ruchu osobowego
 • książka służby
 • ewidencja gości
 • ewidencja wydania/przyjęcia kluczy
 • ewidencja przepustek.

Bezpośrednia ochrona fizyczna jest dedykowana w następujących segmentach:

 • przemysł
 • handel
 • biurowce
 • budownictwo
 • logistyka
 • turystyka
 • osiedla mieszkaniowe.

Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mogą być realizowane na stałe, okresowo lub krótkoterminowo.

Ochrona fizyczna realizowana jest na podstawie wydanej Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L – 0021/10.