Outsourcing procesów biznesowych polega na wydzieleniu wszelkiego rodzaju funkcji z obszaru tzw. back-office, czyli działań o charakterze wspierającym i administracyjnym i zleceniu ich wykonania podwykonawcy. Firma Agesil realizuje usługi outsourcingu w następujących dziedzinach:

  • usługi finansowo-księgowe
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • usługi BHP

Główne korzyści dla Klientów decydujących się na powierzenie obsługi procesów biznesowych niezależnemu dostawcy to możliwość skoncentrowania się na rozwoju działań strategicznych, redukcja kosztów, oszczędność czasu oraz dostęp do profesjonalnych umiejętności i technologii.