Dysponując odpowiednim zapleczem technicznym, oferujemy Państwu usługi konserwacji i utrzymania w czystości i porządku terenów zielonych oraz terenów utwardzonych. Możemy pochwalić się doświadczeniem w pielęgnacji terenów zielonych na rozległych powierzchniach zakładów przemysłowych. Współpracujemy również ze specjalistami w dziedzinie systemów nawadniających, projektowania i zakładania ogrodów oraz późniejszej ich pielęgnacji.

W okresach zimowych proponujemy Państwu odśnieżanie dróg, parkingów, placów oraz dachów, usuwanie nawisów śnieżnych i sopli czy też bieżącą likwidację powierzchni śliskich.