(NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) 9ABTH.

Kod ten identyfikuje naszą firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System). 

Jednocześnie AGESIL Sp. z o.o. uzyskała wpis do:

– Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DLA – Defence Logistics Agency)

– Bazy NATO Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA – NATO Support and Procurement Agency)

– Głównego Katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NMCRL – NATO Master Catalogue of References for Logistics)

– Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK)