Usługi w zakresie bezpieczeństwa związane są z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywanego z perspektywy poufności, integralności i dostępności.